FLORENTINA VASILESCU

Coordonator regiune Nord-Est, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic

FLORENTINA VASILESCU

Coordonator regiune Nord-Est, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic

Biography

In cadrul Centrului National de Dezvoltare a Invatamamtului Profesional si Tehnic, are urmatoarele atributii:
• Implementarea si monitorizarea strategiilor de dezvoltare TVET,la nivelul regiunii de dezvoltare Nord Est
• Asistenta tehnica in elaborare documentelor strategice de planificare pentru educatie
 PRAI-Plan Regional de Dezvoltare a Invatamantului regiunea de dezvoltare Nord Est,
 PLAI-Plan Local de dezvoltare a Invatamantului – judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.
• Dezvoltarea parteneriatului social asociat TVET la nivel local si regional
• Identificarea si realizarea de proiecte la nivel local si regional in vederea dezvoltarii invatamantului profesional si tehnic
• Monitorizeaza proiectele implementate in reteaua TVET la nivelul regiunii
• Asigura asitenta tehnica in cadrul dezvoltarii metodologiilor de proiectare, elaborare, implementare si revizuire ale curriculumului pentru invatamantul profesional si tehnic;
• Proiecteaza si elaboreaza programe de dotare cu echipamente si alte resurse materiale pentru un invatamant profesional si tehnic la nivelul standardelor de pregatire internationale
• Asigura coordonarea profesionala si consultanta stiintifica autorilor si formatorilor regionali si locali din reteaua invatamantului profesional si tehnic;
• Asigura consultanta si coordonare stiintifica in probleme de planificare a structurilor si a resurselor pentru invatamantul profesional si tehnic;
• Colaboreaza cu institutii, programe si proiecte de profil, in scopul corelarii proiectarii si elaborarii standardelor de pregatire profesionala, a curriculumului si a evaluarii, precum s i a planificarii resurselor pentru invatamantul profesional si tehnic;

All sessions by FLORENTINA VASILESCU