Înscriere client EEN

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene care sprijină întreprinderi, organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare din peste 50 de țări, incluzând cele 27 state membre ale Uniunii Europene, țările candidate, țările membre ale Spațiului Economic European și alte țări terțe.

Scopul Enterprise Europe Network este de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să îşi dezvolte potenţialul de inovare şi să le sensibilizeze cu privire la politicile Comisiei Europene. Având aproape 600 de puncte de contact și 3000 de angajaţi cu experienţă, EEN este cea mai largă reţea din Europa care oferă servicii de informare și consultanță pentru IMM-uri.

Detalii suplimentare puteți afla accesând pagina web dedicată http://een.ec.europa.eu/.

Arhipelago Interactive face parte din Consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network). Acesta este membru al rețelei Enterprise Europe Network și include 9 organizații partenere care oferă servicii organizațiilor interesate din România.

Cele mai importante servicii oferite de Consortiul ERBSN clientilor sai interesati de internationalizare si inovare vizeaza:

Internaționalizare – identificare de parteneri de afaceri prin acces la baza de date Enterprise Europe Network și promovarea ofertei de produse/servicii prin realizarea unui profil în platforma EEN.

Organizare de misiuni economice – participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relații internaționale între IMM-uri, cooperare comercială sau tehnologică.

Accesare fonduri europene – Informații și consultanță privind sursele de finanțare disponibile la nivel national și European. Sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiectele de cercetare-dezvoltare.

Consultanță privind legislația europeană, standarde, drepturi de proprietate intelectuală (IPR): furnizarea de informaţii şi asistenţă practică asupra oportunităţilor si reglementarilor de piaţă, legislaţiei europene şi politicilor relevante unei companii sau sector de activitate, drepturi de proprietate intelectuala, standarde europene, informaţii despre licitaţii publice internaţionale etc.

Feedback privind legislația UE – Implicarea IMM-urilor şi mediului de afaceri în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisie şi monitorizarea implementării politicilor Uniunii Europene în domeniul competitivităţii şi inovării cu ocazia consultărilor publice europene.

Detalii suplimentare puteți afla accesând pagina web a consorțiului www.enterprise-europe-erbsn.ro.


Date de contact


Date companieDISCLAIMER

According to the General Data Protection Regulation (GDPR), by filling in and sending this proposal form, you are hereby agreeing that the provided data, as well as the data regarding your participation, shall be used exclusively for documenting the implementation activities held by the Enterprise Europe Network – ERBSN and for reporting to the contracting authority, the legal obligations of the Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture deriving from the project implementation. We hereby mention that the data will not be processed with any other purposes, except the ones mentioned above.

NOTA

Conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (RGPD), prin completarea si transmiterea acestui formular de participare, va exprimati acordul ca datele mentionate, precum si cele legate de participarea dumneavoastra, sa fie folosite strict pentru documentarea activitatilor din implementarea proiectului Enterprise Europe Network – ERBSN si pentru raportari catre autoritatea contractanta, obligatiile legale ale Partenerului CCINA derivand din implementarea proiectului. Precizam ca aceste date nu vor fi prelucrate in alt scop, decat cel mentionat anterior.

Share: Facebooktwitterlinkedinmail