Ecaterina Blanuta

Sef Serviciu Contractare, OIR POSDRU Regiunea Nord-Est

Ecaterina Blanuta

Sef Serviciu Contractare, OIR POSDRU Regiunea Nord-Est

Biography

Ecaterina Blanuta reprezinta Organismul Intermediar POSDRU Regiunea Nord-Est si are o experienta de peste 9 ani in domeniul gestionarii proiectelor cu finantare nerambursabila pentru dezvoltarea resurselor umane.

In calitate de responsabil de program/ responsabil adjunct de program pentru programele PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane si ulterior adjunct al ordonatorului de credite pentru faza de angajare a cheltuielilor pentru proiectele finantate din POSDRU, aflate in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est, a participat in mod activ la toate etapele parcurse de o cerere de finantare: evaluare, contractare, monitorizare, certificare bun de plata, monitorizare ex-post.

Experienta castigata in perioada de programare 2007-2013, in implementarea POSDRU, reprezinta un cumul de lectii invatate utile pentru urmatoarea perioada de programare 2014-2020, lectii pe care le vom impartasi cu viitorii beneficiari, pentru a evolua impreuna si a sprijini dezvoltarea capitalului uman din regiunea noastra.

All sessions by Ecaterina Blanuta