DAN DASOVEANU

Viceprimar, Municipiul Craiova
Dan Dasoveanu

DAN DASOVEANU

Viceprimar, Municipiul Craiova

Biography

In calitate de Viceprimar al Municipiului Craiova, Dan Dasoveanu are urmatoarele atributii:

– coordonarea, indrumarea si verificarea activitatii din cadrul Directiei Administratie Publica si Asistenta Sociala, cu exceptia Serviciului Administratie Publica Locala si propunerea masurilor pentru realizarea atributiilor legale specifice acesteia si imbunatatirea activitatii desfasurate;
– coordonarea, indrumarea si verificarea activitatii din cadrul Directiei Relatii Publice si Management Documente si propunerea masurilor pentru realizarea atributiilor legale specifice acesteia si imbunatatirea activitatii desfasurate;
– coordonarea si urmarirea punerii in aplicare a prevedrilor legale, a hotararilor Consiliului Local si ale Dispozitiilor Primarului in activitatea urmatoarelor servicii publice de interes local: S.C. Termo Craiova S.R.L., S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L., Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese;
– conducerea, coordonarea si urmarirea punerii in aplicare a prevederilor legale, hotararilor consiliului local, dispozitiilor primarului, in calitate de presedinte/vicepresedinte in comisiile de specialitate desemnate prin dispozitie a primarului sau hotarare a consiliului local;
– presedinte al comisiei de analiza a cererilor de emitere a acordului de principiu privind acordarea facilitatilor fiscale conform prevederilor MDRAP nr. 2980/2013, privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, modificat prin Ordinul nr. 1451/2014;
– participarea si urmarirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse de comisia municipala pentru aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001;
participarea si urmarirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse de comisia municipala pentru aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991, modificata prin Legea nr.247/2005;
– propunerea criteriilor de performanta profesionala ale functionarilor publici din subordine, in vederea evaluarii anuale;
propunerea sanctiunilor disciplinare pentru personalul din subordine;
urmarirea indeplinirii prevederilor hotararilor consiliului local in domeniile delegate;
– indeplinirea atributiilor de ofiter de stare civila;
– organizarea primirii, distribuirii si semnarii corespondentei aferente domeniilor de activitate delegate, cu exceptia avizelor, acordurilor si autorizatiilor prevazute de lege, aflate in competenta exclusiva a primarului;
– initierea, prin directiile de specialitate, a proiectelor de hotarari pentru domeniile delegate;
– luarea masurilor pentru organizarea audientelor in domeniile delegate si verificarea modul de realizare a acestora;
– indeplinirea oricaror atributii prevazute de lege sau incredintate de consiliul local sau de primar.

All sessions by DAN DASOVEANU

SESIUNEA CULTURA SI AFACERI

25 sept. 2015
09:45 - 10:15
Sala 233, Universitatea din Craiova