ADRIANA NICULA

Coordonator Informare, Publicitate, Selectie, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava
Adriana Nicula

ADRIANA NICULA

Coordonator Informare, Publicitate, Selectie, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Biography

De 10 ani, Adriana NICULA lucreaza in cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Tranfrontaliera Suceava pentru granita Romania – Ucraina, organizatie non- guvernamentala care are ca si misiune declarata dezvoltarea durabila a regiunilor de frontiera romano-ucrainene prin promovarea cooperarii interregionale, interne si internationale, si sprijinirea initiativelor locale.

Dupa adoptarea de catre Comisia Europeana a Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Adriana a coordonat activitatile de informare, promovare si selectie ale Secretariatului Tehnic Comun al programului, care au presupus organizarea si sustinerea sesiunilor de informare, instruire si parteneriat desfasurate in intreaga arie eligibila a programului. Astfel, peste 3000 de organizatii au fost informate despre program si au beneficiat de instruire si consultanta despre specificul proiectelor transfrontaliere. Impactul acestor activitati s-a observant in numarul foarte mare de cereri de finantare depuse in cadrul celor doua apeluri de propuneri de proiecte, respectiv 1500, din care, datorita alocarii financiare insuficiente la nivel de program, s-au finantat doar 141.

Activitatile derulate au presupus si alte actiuni complexe necesare informarii publicului larg despre beneficiile cooperarii transfrontaliere: campanie media si panotaj, elaborarea de materiale de promovare si informare, organizarea evenimentelor anuale majore ale programului, colaborarea cu structurile de management ale programului si cu factorii interesati din aria eligibila.

Una dintre cele mai importante prioritati ale programului, „Catre o economie mai competitiva in zona transfrontaliera” a cuprins o masura care se refera la imbunatatirea productivitatii si competitivitatii regiunilor urbane si rurale in context transfrontalier. Astfel, s-au finantat 26 de proiecte care contribuie la atingerea obiectivului acestei masuri, prin activitatile implementate:
– dezvoltarea turismului transfrontalier, ca si catalizator al economiei rurale;
– dezvoltarea durabila a zonei transfrontaliere prin promovarea mostenirii culturale commune;
– crearea unui centru de mediere pentru piata muncii;
– sprijinirea afacerilor agricole prin crearea centrului TransAgropolis;
– incurajarea afacerilor transfrontaliere;
– crearea unui centru pentru dezvoltarea antreprenoriatului transfrontalier, etc.

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, vor exista doua programe transfrontaliere, respectiv Romania – Ucraina si Romania – Republica Moldova, care vor avea ca si finantare de la Uniunea Europeana 60, respectiv 80 milioane de EUR si care vor sustine, prin obiective si prioritati, mediul de afaceri din ariile eligibile corespunzatoare.

All sessions by ADRIANA NICULA

Proiecte transfrontaliere

17 sept. 2015
15:20 - 16:20
Primaria Cernauti